Nuorisokuoro
Oulun Fröökynät
Etusivu

Päivitetty
16.11.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oulun Fröökynät on vuonna 1988 perustettu ONMKY:n tyttökuoro. Vuonna 2006 sen nimi on muutettu nuorisokuoro Oulun Fröökynöiksi. Kuoron sisällä toimii kolme eri ryhmittymää, lapsikuoro Lauluflikat, nuorisokuoro Fröökynät sekä nuorten naisten ryhmä Friidut. Kuoron virallisissa esiintymisissä laulavat erilaiset kokoonpanot.

Koko kuoroa johtaa kuoronjohtaja Ahti Sepp. Kuorossa on tällä hetkellä noin 50-55 laulajaa, joiden ikäjakauma on 7 vuodesta aina 22 ikävuoteen. Friidujen ryhmä koostuu kuoronjohtajan valitsemista vanhemmista tytöistä ja siinä laulaa kymmenisen tyttöä. Lauluflikkojen jäsenmäärä vaihtelee kymmenestä kahteenkymmeneen tyttöön.

Kuoro harjoittelee säännöllisesti kerran viikossa ja viikoittaisten harjoitusten lisäksi tytöt kokoontuvat laululeireille nelisen kertaa vuodessa. Kuoro myös esiintyy eri tilaisuuksissa useita kertoja vuodessa ja tekee esiintymismatkoja ulkomaille.

Kuoron ohjelmistoon kuuluu sekä hengellistä että viihteellistä musiikkia. Kuoronjohtaja Ahti Seppin myötä kuoro on ottanut ohjelmistoonsa kokeilevampia ja kansainvälisesti tunnetumpia kappaleita. Friidut laulavat kevyempiä moniäänisiä kappaleita. Koska kuoron ohjelmisto on monipuolinen, sitä ja sen pienempiä kokoonpanoja voi pyytää esiintymään niin hengellisiin kuin kevyempiinkin tilaisuuksiin.

Oulun Fröökynät toimii Oulun Nuorten Miesten Kristillisen Yhdistyksen (ONMKY) alaisuudessa omana osastonaan. Kuoro on Nuorten Kuoroliitto ry:n jäsen.

 

Sivut: Elise Kärkkäinen