Vanhempien rooli
Vanhempien rooli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuoroharrastus on oivallinen tapa kasvattaa lasta ja nuorta vastuuntuntoisuuteen, yhteistyöhön, toisten huomioon ottamiseen ja pitkäjänteisyyteen. Vanhempien sitoutuminen, lapsen ja nuoren harrastuksen kannustaminen ja sitä kohtaan kiinnostuksen osoittaminen on myös erittäin tärkeää. Haluamme ajatella että lapsesi mukana perheestäsi tulee kuoroperhe, joka mahdollisuuksien mukaan seuraa kuoron toimintaa ja astuu siihen tarvittaessa mukaan. Tämän kasvatustehtävän vuoksi vanhempien rooli esim. huoltajina leireillä ja matkoilla on olennaisen tärkeää. Kuoron toimintaan mahtuu kuitenkin vuoden aikana myös monenlaisia muita tapahtumia, joihin vanhempien toivotaan ja odotetaan osallistuvan mahdollisuuksien mukaan. Ja laulajalle on toki tärkeää että vanhemmat ja sukulaiset tulevat kuuntelemaan kovan aherruksen ja harjoittelun tuloksena tarjottavaa mainiota konserttia!

Miten pääsen tutustumaan kuoron toimintaan?

Kun lapsi tai nuori tulee kuoroon, haluamme tutustua myös hänen vanhempiinsa mahdollisimman pian. Kuoron johtokunta järjestää vanhempainiltoja, joissa esitellään kuoron toimintaa, tutustutaan puolin ja toisin ja kerrotaan, millä tavoin toimintaan pääsee mukaan. Joka laulukaudelle laaditaan talkookalenteri, jossa vanhemmat voivat ilmoittautua sopivaan toimintaan.

Mikä on vanhempien osuus kuoron taloudessa?

Vanhempien mukaan tulo toimintaan on tärkeää myös kuoron talouden kannalta. ONMKY antaa kuorolle toimitilat sekä osa-aikaisen sihteerin palvelut, mutta kuoron budjetti on varsin vaatimaton ja varsinaiset tulot koostuvat pääasiassa Oulun kaupungin avustuksesta, laulukausimaksuista ja esiintymistuloista. Laulukausimaksumme ovat moneen muuhun harrastustoimintaan (esim. urheiluun) verrattuna toistaiseksi varsin matalat: esimerkiksi Fröökynöiden maksuksi tulee 5-7,5 euroa/viikko!

Monenlainen muu varainhankinta, esim. myyjäiset ja arpajaiset, ovat siksi välttämätöntä toimintaa laululeirien, ulkomaanmatkojen ja muun toiminnan turvaamiseksi. Mikäli vanhemmat eivät olisi toiminnassa mukana, joutuisimme ostamaan palveluja: tilaamaan kalliin bussin kuljettamaan tyttöjä leireille, palkkaamaan ulkopuolisia myymään lippuja konserteissa ja kahvittamaan väkeä, jne.

Mitä vanhempien odotetaan osaavan?

Tarvitaan aivan tavallisia vanhempia. Monia asioita tehdään ensimmäistä kertaa ja samalla opitaan. Voit itse olla luomassa myönteistä ja epäonnistumisiakin sallivaa ilmapiiriä. Toiminta on myös oiva tapa laajentaa omaa sosiaalista piiriään ja tutustua uusiin ihmisiin.

Koskeeko vanhempaintoiminta myös Lauluflikkojen vanhempia?

Kyllä. Vanhempaintoiminnan tulevaisuus on teissä aloita jo nyt! Siten varmista tytöille parhaat olosuhteet musiikin harrastamiseen myös tulevina vuosina.

Tarvitaanko äitejä vai isiä?

Ehdottomasti molempia tarvitaan. Tervetuloa isät toimintaan mukaan!

Takaisin sivun alkuun